Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για Εκπαιδευτές/τριες που δεν θα μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα.

Οι Εκπαιδευτές/τριες που δεν θα μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα λόγω του ότι εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, δύνανται να παρέχουν τις διδακτικές τους υπηρεσίες εφαρμόζοντας την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλους τους καταρτιζόμενους, μέσω της Open eClass του Δ.ΙΕΚ Κοζάνης.

Στην περίπτωση αυτή οι Εκπαιδευτές/τριες θα αποστείλουν ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ & Ιατρική Γνωμάτευση στο Δ. Ι.Ε.Κ. ως την Παρασκευή 14:00:

«ανήκω σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 και επισυνάπτω την Ιατρική Γνωμάτευση που το επιβεβαιώνει»

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πρέπει να συμπληρώσετε την Υ.Δ. μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), και να την στείλετε άμεσα στα email: iekkozanis@sch.gr