Αιτήσεις μέχρι Δευτέρα 8/3, η αποστολή δικαιολογητικών στο email  iekkozanis@sch.gr

Σε περίπτωση που υποψήφιος καταρτιζόμενος διαθέτει πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2, απαλλάσσεται από τα αντίστοιχου επιπέδου σχετικά μαθήματα, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Σπουδών. Ο υποψήφιος καταρτιζόμενος δεν απαλλάσσεται από την ειδική ορολογία σε ξένη γλώσσα, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 550/τ.Β’/12.02.2021, η Απόφαση K5/15605/09.02.2021 που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, Γ. Βούτσινος για τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β’ 1807).

Σύμφωνα με την Απόφαση η έναρξη και λήξη εαρινού εξαμήνου 2021Α θα είναι από 22 Φεβρουαρίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2021

Οι παρακάτω αλλαγές που περιγράφονται στην Απόφαση, κρίθηκαν αναγκαίες λόγω της υφιστάμενης κατάστασης από την εξέλιξη της πανδημίας.

Συγκεκριμένα οι τροποποιήσεις αφορούν τα παρακάτω:

Α. Κατάρτιση από απόσταση στο εαρινό εξάμηνο
  • Από 22 Φεβρουαρίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2021 προβλέπεται η δυνατότητα κατάρτισης με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτές ή όπως τροποποιηθούν από τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. για
    την κάλυψη των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών.
  • Για το χειμερινό εξάμηνο 2020Β, η αξιολόγηση συμμετοχής σε εργασίες ατομικές ή ομαδικές δύνανται να αντικαθιστούν εξέταση έως 100% του πλήθους των συνολικών μαθημάτων
Β. Μαθήματα που δεν ολοκληρώθηκαν λόγω περιορισμών της πανδημίας κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020Β
  • Τμήμα της κατάρτισης του χειμερινού εξαμήνου 2020Β, (εργαστηριακά μαθήματα τα οποία δεν διδάχθηκαν ή δεν έχουν διδαχθεί επαρκώς), θα υλοποιηθούν κατά το εαρινό εξάμηνο 2021Α και έως τη λήξη του.
  • Τα εργαστηριακά μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020Β εντάσσονται αναλογικά στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης του εαρινού εξαμήνου 2021Α, όπως αυτό καταρτίζεται από τη Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για τα εργαστηριακά μαθήματα του προηγούμενου εδαφίου, δεν θα διεξαχθούν τελικές εξετάσεις του εξαμήνου 2020Β. Οι καταρτιζόμενοι θα ανανεώσουν την εγγραφή τους στο επόμενο εξάμηνο και οι τελικές εξετάσεις θα υλοποιηθούν όταν η κατάρτιση του μαθήματος θεωρηθεί πλήρης.
  • Η επιλογή των εκπαιδευτών και οι αναθέσεις των εργαστηριακών μαθημάτων τα οποία θα μεταφερθούν στο επόμενο εξάμηνο 2021Α, θα γίνει στους εκπαιδευτές του Μητρώου εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης, όπως είχαν ανατεθεί κατά το προηγούμενο εξάμηνο ή σε νέους εκπαιδευτές και θα αφορούν αποκλειστικά στα μαθήματα του εξαμήνου 2020Β.
Γ. Για τα εργαστηριακά μαθήματα
  • Εργαστηριακά μαθήματα τα οποία δεν δύνανται να υλοποιηθούν εξ ολοκλήρου με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παραμένουν σε εκκρεμότητα. Ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής τους θα εξειδικευτεί κατά περίπτωση με την έναρξη της διά ζώσης εκπαίδευσης στα Ι.Ε.Κ.
Δ. Ρύθμιση θεμάτων για τα Ι.Ε.Κ. που λειτουργούν εντός Καταστημάτων Κράτησης.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο το ΦΕΚ με την Απόφαση.

Αγαπητοί/ές  Εκπαιδευτές/τριες

σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η οποία εστάλη   την Παρασκευή, 22-01-2021 ορίζεται ότι “οι τελικές εξετάσεις θα διεξαχθούν μόνο με την εκπόνηση γραπτών εργασιών που θα δοθούν στους καταρτιζομένους από του εκπαιδευτές”.

 

Οι εκπαιδευτές έως τις 29 Ιανουαρίου να έχουν ολοκληρώσει την ύλη και να δώσουν εργασίες στους σπουδαστές αντί τελικών γραπτών εξετάσεων. Από 1 έως 5 Φεβρουαρίου να έχουν διορθωθεί οι εργασίες και έως τις 9 Φεβρουαρίου το αργότερο να έχουν παραδώσει βαθμολογίες.

Αφήνοντας πίσω μας την εορταστική περίοδο που ολοκληρώθηκε με μέτρα προστασίας για την αναστολή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την Πέμπτη 7 Ιανουάριου 2021 το ΔΙΕΚ Κοζάνης επαναλειτουργεί σε απογευματινό ωράριο. Η εξυπηρέτηση στο χώρο του ΙΕΚ θα γίνεται καθημερινά 13:30-17:00, μόνο με ραντεβού.

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Υπουργείου Παιδείας, σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα στο ΔΙΕΚ Κοζάνης, θα συνεχιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που ήδη ισχύει, από την Πέμπτη 7 Ιανουάριου 2021 με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως διεξάγονταν και πριν τη διακοπή τους για τις γιορτές.

Σχεδόν σε τέσσερις εβδομάδες, ολοκληρώνεται αυτό το ομολογουμένως δύσκολο χειμερινό εξάμηνο 2020Β. Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ολοκληρωθεί με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.

Η πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων, παραμένει σε αναστολή και αναμένουμε σχετικές οδηγίες για την ημερομηνία επανέναρξης.

Θα σας κρατάμε συνεχώς ενήμερους για τις νεότερες οδηγίες του Υπουργείου και για τυχόν αλλαγές στον τρόπο που θα συνεχιστεί η διεξαγωγή των μαθημάτων και η πρακτική άσκηση.

Σας καλωσορίζουμε, έστω και ηλεκτρονικά, ελπίζοντας ότι σύντομα θα καταφέρουμε να επανέλθουμε όλοι μαζί υγιείς και χωρίς αυστηρούς περιορισμούς, ώστε να συνεχιστεί η κατάρτιση στους χώρους του ΔΙΕΚ.

Ευχές και αισιοδοξία για μια καλύτερη χρονιά.