Το ΔΙΕΚ Κοζάνης

Η σχέση μου με το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) σφυρηλατήθηκε στη διάρκεια της θητείας μου σ’αυτό. Απέκτησα πλούσια εμπειρία σε θέματα διοίκησης και γνώρισα από πρώτο χέρι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι δομές. Τα Ι.Ε.Κ διαθέτουν δυνάμεις ικανές να στηρίξουν την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης , αρκεί να απαλλαγούν από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, και να απελευθερωθούν από τα πάσης φύσεως δεσμά που εμποδίζουν σήμερα κάθε δημιουργική δράση και ακυρώνουν κάθε καινοτόμο πρωτοβουλία. Βρισκόμαστε στην αρχή ενός κόσμου χωρίς σύνορα, όπου ο ανταγωνισμός των λαών, ο οποίος εντείνεται συνεχώς, στηρίζεται στη γνώση και στην τεχνολογία, δηλαδή στην παιδεία. Γι’αυτό δεν είναι υπερβολή αν πούμε ότι οι λαοί χωρίς παιδεία ικανή να ανταποκριθεί στις απαίτησες της νέας εποχής δεν έχουν μέλλον στον κόσμο του 21ου αιώνα. Το Ι.Ε.Κ μας προσπαθεί με προγραμματισμό να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας και στις απαιτήσεις της εποχής «έγκαιρα» γιατί ο παράγοντας του χρόνου καθίσταται συνεχώς περισσότερο πιεστικός από το γεγονός ότι η σύγχρονη ιστορία τρέχει με ασυνήθιστη ταχύτητα και ο διεθνής ανταγωνισμός εμφανίζεται ολοένα και πιο σκληρός. Στους υποψήφιους σπουδαστές μας θα έλεγα πως η επαγγελματική σταδιοδρομία στον 21ου αιώνα είναι μια εξελικτική διαδικασία που τη χαρακτηρίζει η ανάγκη να έχει προσωπική σημασία για τον καθένα, την επηρεάζουν οι συνεχείς αλλαγές και την καθορίζει η διάθεση για μάθηση. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, η καριέρα είναι προσωπική υπόθεση του καθενός που έχει μεγάλες δυνατότητες αυτοδιαχείρισης. Η επιτυχημένη αυτοδιαχείριση εξαρτάται από τη γνώση και η καριέρα πάνω απ’ όλα είναι η εφαρμογή γνώσεων σε πολλά επίπεδα Η επιλογή μιας πορείας δεν πρέπει να είναι τυχαία γιατί έτσι θα σας ταλαιπωρήσει και θα σας κάνει αργότερα ανικανοποίητους και μη αποδοτικούς εργαζόμενους. Η επιλογή σας πρέπει να είναι συνάρτηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, αξιών, προσωπικών χαρακτηριστικών, ενδιαφερόντων, κινήτρων και της κατάστασης της αγοράς εργασίας. Ο ρυθμός που κινούνται όλα προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις αντιλήψεις και τη δυναμική του παρελθόντος, ενώ αυτό έχει ανάγκη από δυνάμεις που θα το «σπρώχνουν» για το μέλλον. Ένα μέλλον που τόσο συχνά αλλάζει και που τόσο γρήγορα πλησιάζει στο παρόν.

Ρουσιάδου Στέλλα