Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ειδικότητες Δ’  Εξαμήνου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα / Web Designer – Developer / Video Games)

 

  • Τεχνικός  Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 

  • Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών

 

  • Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων

 

  • Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας

 

  • Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία