Έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα εξετάσεων προόδου και θα πρέπει να ενημερωθείτε όλοι.

Οι εκπαιδευτές πρέπει να έρθετε στη γραμματεία τουλάχιστον μισή ώρα πιο νωρίς έχοντας μαζί σας τα θέματα (τα οποία θα είναι γραμμένα στο ειδικό έντυπο θεμάτων που  θα πάρετε από την ιστοσελίδα μας) προς υπογραφή από τη διεύθυνση και αναπαραγωγή.

Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να παραβρίσκονται στην ώρα της Προόδου, διαφορετικά θα πάρουν μονάδα.

Μεμονωμένη εξέταση δεν θα γίνεται δεκτή κατόπιν συνεννόησης με τον εκπαιδευτή παρά μόνο αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και αυτό θα γίνεται κατόπιν έγκρισης.

                                                                                        ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τη Δευτέρα 18/10/2021 ξεκινούν τα μαθήματα στο Δ.Ι.Ε.Κ. Κοζάνης.

Υποχρέωση όλων είναι:

 1. Όσοι νόσησαν να προσκομίσουν το πιστοποιητικό.
 2. Όσοι έκαναν εμβόλιο να προσκομίσουν το πιστοποιητικό.
 3. Οι υπόλοιποι ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να κάνουν δυο φορές την εβδομάδα rapid test.
 4. Η μάσκα είναι υποχρεωτική.

Οι εκπαιδευτές που θα διδάξουν στο Ι.Ε.Κ. μας να περάσουν από τη γραμματεία για να συμπληρώσουν μια Υπεύθυνη Δήλωση για τις συμβάσεις τους.

Όσοι εκπαιδευτές πρέπει να προσκομίσουν άδεια Ιδιωτικού Έργου να υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία τους. 

Την Παρασκευή 15/10/2021 να προσέλθουν στο Ι.Ε.Κ. οι καταρτιζόμενοι ΜΟΝΟ των παρακάτω ειδικοτήτων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΩΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (chef) Γ1, Γ2  και Α1 14.30-15.30

α)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Γ2 και Α1

β) ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

γ) ΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

15.30-16.30

α)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ Γ΄

β)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ- ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ & ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Γ΄ ΚΑΙ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

16.30-17.30
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ 16.30-17.30

Οι σπουδαστές που τη Δευτέρα έχουν εργαστηριακά μαθήματα θα πάνε στα εργαστήρια όπως τους υπέδειξαν οι εκπαιδευτές τους την Παρασκευή. Οι υπόλοιποι θα έρθουν στο Ι.Ε.Κ. .

Οι σπουδαστές της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ θα πάνε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου Βελβεντού.

Οι σπουδαστές των ειδικοτήτων  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ Γ1΄και Α΄ και οι σπουδαστές της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Γ1΄ θα πάνε στο Λύκειο Εράτυρας.

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ!!!

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Κ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στηρίζει τη βελτίωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ένταξη και παραμονή των αποφοίτων της στην αγορά εργασίας. Με το νόμο 4763/20 θεσμοθετήθηκε η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό των Οδηγών Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη προσαρμογή των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και ειδικότερα της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281» έχουν ήδη αναρτηθεί οι παρακάτω προσκλήσεις των κοινωνικών εταίρων.

Πρόσκληση για συγγραφείς από την ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: εδώ

Πρόσκληση για επιστημονικούς υπευθύνους από την ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: εδώ

Πρόσκληση για συγγραφείς από τηνΚΑΕΛΕ: εδώ

Πρόσκληση για επιστημονικούς υπευθύνους από την ΚΑΕΛΕ: εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες στις επίσημες ιστοσελίδες των κοινωνικών εταίρων:

 1. https://www.kanep-gsee.gr/proskliseis-diagonismoi/
 2. https://imegsevee.gr/Προσκλήσεις Διαγωνισμοί
 3. https://insete.gr/invitations-announcements/
 4. http://www.kaele.gr/category/pronouncements/

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στο πλαίσιο των δράσεων του Προγράμματος ΕRASMUS+ “ΕQAVET NRPs 2019-2021” και ως το ορισμένο (ν.4115/2013) Εθνικό Σημείο Αναφοράς (National Reference Point –NRP) του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση EQAVET, διεξήγαγε πανελλαδικά Έρευνα Παρακολούθησης της πορείας των Αποφοίτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Αγορά Εργασίας.

Η έρευνα που διεξήχθη κατά την περίοδο 2020-2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕRASMUS+ ΚΑ3 Support for Policy Reform, European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points», μέσω δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και περιελάμβανε 50.000 αποφοίτους ΙΕΚ και 1.000 επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτής, περιλαμβάνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων με την αρχική, αντίστοιχη έρευνα, που διεξήχθη κατά την περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕRASMUS+ 2017 Financial Support to European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points».

Σκοποί της έρευνας για την παρακολούθηση της πορείας των Αποφοίτων ΙΕΚ στην αγορά εργασίας είναι:

α) Να αποτυπώσει την πορεία στην αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ που είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά το διάστημα 2010-2020 καθώς και τις αντιλήψεις και στάσεις τους ως προς την Επαγγελματική Κατάρτιση, τις αποκτηθείσες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, τη συνάφεια της  κατάρτισης με την απασχόληση κ.λπ. και

β) Να καταγράψει τις στάσεις, αντιλήψεις, τον βαθμό ικανοποίησης από τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των αποφοίτων ΙΕΚ και μια σειρά άλλες παραμέτρους, από τη σκοπιά των εργοδοτών που έχουν απασχολήσει ή απασχολούν αποφοίτους ΙΕΚ.

Στα συνημμένα αρχεία, μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της Έρευνας

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4187/τ.Β’/10.09.2021 η αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), αναφορικά με τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών για το 2021-22 και κοινοποιούνται τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

Συγκεκριμένα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’, άρθρα 10-17, περιγράφονται τα μέτρα που θα εφαρμόζονται κατά τη λειτουργία των Ι.Ε.Κ.

Για όλους, ισχύει επιγραμματικά:

 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας τόσο στους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους.
 • Υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης από COVID-19 το τελευταίο εξάμηνο. Σε κάθε άλλη περίπτωση υποχρεούνται σε διαγνωστικό έλεγχο (rapid ή PCR test) με δικής τους δαπάνη, δύο (2) φορές ανά εβδομάδα.
 • Οι πρακτικά ασκούμενοι και οι καταρτιζόμενοι σε χώρους εργασίας, τηρούν τα μέτρα που εφαρμόζονται και ισχύουν για τους εργαζόμενους στους χώρους εργασίας. Ειδικότερα, για τις δομές υγείας τηρούν υποχρεωτικά τις οδηγίες και τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας.
 • Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις, διαγωνισμοί, εκδηλώσεις και τελετές, επιτρέπονται και πραγματοποιούνται, λαμβανομένων υπόψη πάντοτε και των επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν και εντός του πλαισίου που θα καθορίζεται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις κάθε φορά.
 • Τηρούνται γενικά μέτρα προστασίας, όπως τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των προσώπων, πρόβλεψη για διαφορετικά διαλείμματα, συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής χεριών και συχνός αερισμός χώρων, σχολαστικός καθαρισμός του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού/επιφανειών μετά από κάθε χρήση.

Θα βρείτε το ΦΕΚ με την ΚΥΑ στα συνημμένα αρχεία.