Ο τίτλος είναι τα λόγια ενός εκπαιδευτή του Δ.Ι.Ε.Κ Κοζάνης και εκπαιδευτικού που πολλά χρόνια υπηρετεί την Επαγγελματική Εκπαίδευση.

 Πράγματι  με την επίσκεψη της κ.Κεραμέως Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Δ.Ι.Ε.Κ μας,  τις ανταλλαγές απόψεων και προβληματισμών που έγιναν με  τους σπουδαστές μας ,τις βελτιώσεις που ήδη έχουν γίνει  και τις εξαγγελίες της, αναγνωρίζεται ότι  η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση αποτελεί το επίκεντρο της πολιτικής της σημερινής κυβέρνησης. Η επένδυση σ’αυτήν έχει ζωτική σημασία τόσο για τη θέση της χώρας μας στην οικονομία της γνώσης όσο και για να εξασφαλιστεί ότι η εμφάνιση  της νέας αυτής οικονομίας δεν θα επιτείνει τα υφιστάμενα κοινωνικά προβλήματα της ανεργίας του κοινωνικού αποκλεισμού και της ένδειας.

Η χρηματοδότηση στις δομές μας που έχει εξαγγείλει η κ.Υπουργός αποτελεί ίσως το σημαντικότερο κρίκο στην αλυσίδα των παραγόντων  που θα συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμισή τους..        

 Όμως θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται σε μια περίοδο που πολλά προβλήματα απασχολούν όλο τον κόσμο, τη χώρα μας αλλά ειδικά την Δυτική Μακεδονία που προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει διανύοντας το μεταβατικό στάδιο της απολιγνιτοποίησης.

Το  Θεματικό Δ.Ι.Ε.Κ, που προβλέπεται να λειτουργήσει στην περιοχή μας  είναι  ένα άλλο σημαντικό βήμα εφαρμογής του Νόμου για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο (ν. 4763/2020) και υλοποιείται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως.

Θα στοχεύει στην υποστήριξη μίας ολιστικής εφαρμογής και λειτουργίας ειδικοτήτων, στην ενέργεια. Το Δ.Ι.Ε.Κ Κοζάνης ήδη, από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, έχει καταθέσει πρόταση με πλήρη ανάλυση και τεκμηρίωση, για τη δημιουργία τριών νέων ειδικοτήτων.

1.Τεχνικός Ενεργειακής Αναβάθμισης Εγκαταστάσεων

2.Τεχνικός Συστημάτων Ηλεκτροκίνησης

3.Τεχνικός Διαχείρισης Αποβλήτων και Κυκλικής Οικονομίας.

Ελπίζουμε ότι αυτή η επίσκεψη κ. Υπουργέ αποτελεί ένα καλό βήμα για ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων που τόσα χρόνια μένουν άλυτα στα Δ.Ι.Ε.Κ και θέλω να εκφράσω την πεποίθησή μου  πως όλες οι εξαγγελίες σας θα γίνουν έργο.

Τέλος οι θετικές αναγνωρίσεις μας κάνουν να αισθανόμαστε χρήσιμοι και ευχαριστημένοι και γενικά μας αναπτερώνουν το ηθικό. Οι αρνητικές αναγνωρίσεις προκαλούν στεναχώρια, αλλά το χειρότερο είναι η αδιαφορία, η έλλειψη αναγνωρίσεων, είτε θετικών  είτε αρνητικών.

Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε που μας κάνατε να νιώσουμε σημαντικοί!

Η Διευθύντρια του Δ.Ι.Ε.Κ Κοζάνης

Ρουσιάδου Στέλλα

Στις 16/02/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 ξεκινούν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2022Α.

Υποχρεούστε,  εκπαιδευτές και καταρτιζόμενοι να ενημερωθείτε για τον ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ που ισχύει από 16/02/2022 και υπάρχει στην ιστοσελίδα μας

Σας  ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα του Α ’και  Γ’ Εξαμήνου  τελειώνουν την Πέμπτη 27/01/2022.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να «κλείσουν» τα Βιβλία Ύλης, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας, την ημέρα πραγματοποίησης του τελευταίου μαθήματος.

Οι τελικές εξετάσεις ξεκινούν στις 31/01/2022 και τελειώνουν την Δευτέρα 07/02/2022.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να ενημερωθούν από την Γραμματεία για τις εισηγήσεις και επιτηρήσεις ενυπόγραφα.

Το έντυπο θεμάτων βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα.

Παρακαλούμε όπως ο κάθε εκπαιδευτής – εισηγητής , συμπληρώσει το ονοματεπώνυμό του, την ειδικότητα, ημερομηνία, το εξάμηνο κατάρτισης και το εκπαιδευτικό έτος, τον τίτλο του προς εξέταση μαθήματος. Επίσης να αναφέρεται στο έντυπο, ο παρεχόμενος χρόνος για την εξέταση και αν τα θέματα είναι ισότιμα στη βαθμολόγηση.

Η εξέταση περιλαμβάνει τέσσερα (4) κατ’ ελάχιστον θέματα ανάπτυξης ή /και είκοσι πέντε (25) κατ’ ελάχιστον ερωτήσεις αυτόματης διόρθωσης, όπως πολλαπλής επιλογής, σωστού/λάθους, αντιστοίχισης, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας.

Για την αξιολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτων δύναται να πραγματοποιηθεί γραπτή  ή προφορική ή πρακτική δοκιμασία ή συνδυασμός  αυτών.

Το έντυπο θεμάτων αφού συμπληρωθεί  σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και υπογραφεί, παρακαλούμε να σταλεί στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Κοζάνης το  αργότερο τέσσερις μέρες πριν την έναρξη των  εξετάσεων.