Ανακοινώσεις

Νέο Πρόγραμμα 2021Α

Posted on 27 Φεβρουαρίου 2021
Προγράμματα-2021A-Ver-2.0Λήψη

Πρόγραμμα 2021Α

Posted on 26 Φεβρουαρίου 2021
Το ΔΙΕΚ Κοζάνης θα ξεκινήσει τα μαθήματα τη Δευτέρα 1/3, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα. Προγράμματα-Εαρινού-Εξαμήνου-20-21Λήψη
ΤΕΛΙΚΗ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-2020ΒΛήψη
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 550/τ.Β’/12.02.2021, η Απόφαση K5/15605/09.02.2021 που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, Γ. Βούτσινος για τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β’ 1807). Σύμφωνα με την Απόφαση η έναρξη και λήξη εαρινού εξαμήνου 2021Α θα είναι από 22 Φεβρουαρίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2021 Οι παρακάτω αλλαγές που περιγράφονται στην Απόφαση, κρίθηκαν αναγκαίες λόγω της υφιστάμενης κατάστασης
Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρατηρείται στην ψηφιακή πλατφόρμα από τα μέλη του Μητρώου για υποβολή δήλωσης, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής της δήλωσης μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021Α, έως την Τρίτη 16/02/2021 και ώρα 15:00. Επίσης, μετά από πολλά μηνύματα μελών του ΜΗΤΡΩΟΥ, για να δοθεί δυνατότητα διόρθωσης εσφαλμένων δηλώσεων μαθημάτων εκ μέρους τους, προέβη στην αποοριστικοποίηση όλων των ήδη υποβληθέντων δηλώσεων με σκοπό οι ενδιαφερόμενοι να έχουν
Αγαπητοί/ές  Εκπαιδευτές/τριες σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η οποία εστάλη   την Παρασκευή, 22-01-2021 ορίζεται ότι “οι τελικές εξετάσεις θα διεξαχθούν μόνο με την εκπόνηση γραπτών εργασιών που θα δοθούν στους καταρτιζομένους από του εκπαιδευτές”.   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΤΕΛΙΚΩΝ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΕΞΑΜΗΝΟΥ-2020ΒΛήψη
Οι εκπαιδευτές έως τις 29 Ιανουαρίου να έχουν ολοκληρώσει την ύλη και να δώσουν εργασίες στους σπουδαστές αντί τελικών γραπτών εξετάσεων. Από 1 έως 5 Φεβρουαρίου να έχουν διορθωθεί οι εργασίες και έως τις 9 Φεβρουαρίου το αργότερο να έχουν παραδώσει βαθμολογίες.
Αφήνοντας πίσω μας την εορταστική περίοδο που ολοκληρώθηκε με μέτρα προστασίας για την αναστολή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την Πέμπτη 7 Ιανουάριου 2021 το ΔΙΕΚ Κοζάνης επαναλειτουργεί σε απογευματινό ωράριο. Η εξυπηρέτηση στο χώρο του ΙΕΚ θα γίνεται καθημερινά 13:30-17:00, μόνο με ραντεβού. Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Υπουργείου Παιδείας, σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα στο ΔΙΕΚ Κοζάνης, θα συνεχιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που ήδη ισχύει, από την Πέμπτη 7 Ιανουάριου 2021 με