Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές/τριες του ΙΕΚ Κοζάνης:

Α) όσον αφορά στις εργασίες προόδου:

  • να αναρτήσουν  στο e-class τα θέματα των γραπτών  εργασιών της προόδου  για κάθε μάθημα το αργότερο έως το Σάββατο,  23-05-2020.
  • Οι καταρτιζόμενοι/ες θα πρέπει να ανεβάσουν τις εργασίες προόδου στο e-class έως το Σάββατο, 30-05-2020. 
  • Η παράδοση βαθμολογίας από τους εκπαιδευτές θα έχει ολοκληρωθεί για την πρόοδο το αργότερο έως Τρίτη, 3 Ιουνίου 2020

Όσοι καταρτιζόμενοι των οποίων η Πρακτική Άσκηση συνεχίζεται με την επανέναρξη των ΔΙΕΚ, θα πρέπει να κάνουν τα εξής

  1. Προσέρχονται κανονικά στους χώρους εργασίας που λαμβάνει χώρα η Πρακτική Άσκηση, τηρώντας οπωσδήποτε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ
    (ατομικά μέτρα προστασίας κλπ).
  2. Προς το παρόν δεν συμπληρώνουν τίποτα στο βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.
    Μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας θα υπάρξει νέα ανακοίνωση με περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την συμπλήρωση των βιβλίων κλπ.

Παρακαλούνται οι σπουδαστές του ΙΕΚ Κοζάνης που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα Δια Ζώσης να προσέλθουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 14:30 (2:30) μμ στην αυλή του 1ο ΕΠΑΛ (την κάτω από τα γραφεία του ΙΕΚ αυλή) ώστε να μην δημιουργηθεί συνωστισμός.

Τα αιτήματα των καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών για ασύγχρονη εκπ/ση θα εξεταστούν τη Δευτέρα 18/5.

Η υποβολή ΥΔ για απαλλαγή της δια ζώσης παρατείνεται έως τη Δευτέρα ώρα 14:00, είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα στη γραμματεία, τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας.

Οι Εκπαιδευτές/τριες που δεν θα μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα λόγω του ότι εμπίπτουν στην κατηγορία ειδικών αδειών απουσίας όπως ορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, δύνανται να παρέχουν τις διδακτικές τους υπηρεσίες εφαρμόζοντας την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλους τους καταρτιζόμενους, μέσω της Open eClass του Δ.ΙΕΚ Κοζάνης.

Σε  περίπτωση  καταρτιζόμενων  που  ανήκουν  σε  ομάδα  αυξημένου  κινδύνου  για  νόσηση  από COVID-19 ή έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί, είναι δυνατή η ασύγχρονη εξ αποστάσεως  εκπαίδευση (eClass) των  καταρτιζόμενων,  που  προβλέπεται  στην  παράγραφο  7  της εγκυκλίου.

Βάσει της εγκυκλίου της  Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης  με Αρ.Πρωτ: Κ1/55594/ 13-05-2020, όλοι οι πρακτικά ασκούμενοι των οποίων οι πρακτικές ασκήσεις αναστάλθηκαν λόγω της πανδημίας του COVID-19, οφείλουν να παραβρίσκονται στους χώρους εργασίας που λαμβάνει χώρα η Πρακτική Άσκηση τους (εάν αυτοί οι χώροι είναι σε λειτουργία), από την ΔΕΥΤΕΡΑ 18-05-2020 για την συνέχιση της.

Παρακαλούμε αναγνώστε την εγκύκλιο και παρακολουθήστε τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του ΔΙΕΚ, σε τακτά χρονικά διαστήματα όπου θα υπάρξουν οδηγίες.