Ενεργοποιήθηκε, η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για ένταξη νέων μελών στο Μητρώο εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης ΔΙΕΚ καθώς και η δυνατότητα επικαιροποίησης ή διόρθωσης του Μητρώου για τα ήδη ενταγμένα μέλη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ.:

Α. Καλούνται νέοι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ., στην ιστοσελίδα: https://mitrooiek.minedu.gov.gr στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Κ1/104717/10-08-2020 (Β’ 3393) Υπουργική Απόφαση και στην παρούσα πρόσκληση.

Β. Καλούνται επίσης, τα ήδη ενταγμένα μέλη του Μητρώου να επικαιροποιήσουν/διορθώσουν/τροποποιήσουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Κ1/104717/10-08-2020 (Β’ 3393) Υπουργική Απόφαση και στην παρούσα πρόσκληση.

Γ. Όλα τα μέλη του Μητρώου, υποχρεωτικά, πρέπει να αντιστοιχίσουν κάθε επαγγελματική τους εμπειρία στον αντίστοιχο τίτλο σπουδών τους με βάση τον οποίο αυτή έχει αποκτηθεί.

Η περίοδος λειτουργίας του Μητρώου, ορίζεται από 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 έως και 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση που έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ.

http://www.gsae.edu.gr/attachments/article/1655/%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9F%CE%A5%20%CE%94%CE%99%CE%95%CE%9A_.pdf

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με την υπ. αριθ. πρωτ. 12124/18-11-2020 (Πράξη 53/12-11-2020) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίθηκε η παράταση της ημερομηνίας λήξης: α. της Δ’ Πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/ριών Δ.Ι.Ε.Κ στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας και β. της Πρόσκλησης Επικαιροποίησης στοιχείων του μητρώου επιμορφωτών/ριών, που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕ.1.2. Δημιουργία μητρώου επιμορφωτών – Επιλογή επιμορφωτών» του Υποέργου 1: Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης», στο πλαίσιο της Πράξης Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057, έως και τη Δευτέρα 30/11/2020 και ώρα 00:00.

http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/paratasis-tis-imerominias-liksis-a-tis-d-prosklisis-gia-ypovoli-aitisis-symmetoxis-ekpaideftikon-epa-l-ekpaidefton-rion-d-i-e-k-sto-programma-epimorfosis-se-themata-mathiteias-kai-v-tis-prosklisis-epikairopoiisis-stoixeion-tou-mitroou-epimorfoton-rion

Οι βεβαιώσεις διδακτικών ωρών των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης των Δ.ΙΕΚ εκδίδονται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, φορέα πρόσληψης και καταβολής της ωριαίας αντιμισθίας τους  με τη λήξη του εξαμήνου και σύμφωνα με τη σύμβαση του κάθε εκπαιδευτή. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

-Αντί των εξετάσεων προόδου οι καταρτιζόμενοι θα εκπονήσουν γραπτή εργασία.
-Τα θέματα των εργασιών θα αναρτηθούν από τους Εκπαιδευτές/τριες στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Open eClass:
έως την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020
-οι εργασίες θα παραδοθούν από τους καταρτιζόμενους στους εκπαιδευτές από 7 έως 11 Δεκεμβρίου 2020 και
η αξιολόγηση και βαθμολόγησή τους από τους εκπαιδευτές θα έχει ολοκληρωθεί:
μέχρι 14 Δεκεμβρίου 2020

Ο δημοσιογράφος και ανταποκριτής της ΕΡΤ στην καρδιά της Ευρώπης Κώστας Δαβάνης, μίλησε από το Στρασβούργο στους σπουδαστές του Τμήματος Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ στο πλαίσιο του μαθήματος “Διεθνής Δημοσιογραφία” ( Γ΄ εξάμηνο) που διδάσκει ο εκπαιδευτής – δημοσιογράφος Σωκράτης Μουτίδης. Ο κ. Δαβάνης μίλησε για τον ρόλο του ανταποκριτή, τις δυσκολίες και απαιτήσεις του επαγγέλματος και τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας ανταποκριτής και με προθυμία συζήτησε με τους εκπαιδευόμενους και έλυσε απορίες τους. Τον ευχαριστούμε θερμά για την…ανταπόκρισή του.

Ποιο είναι το πρόγραμμα των μαθημάτων;

Το πρόγραμμα θα είναι αυτό που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα στις 10/11. Για μεμονωμένες αλλαγές θα παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του μαθήματος.

Πόσο διαρκεί το μάθημα;

Το μάθημα διαρκεί ακριβώς όπως αναφέρει το πρόγραμμα.

Πού βρίσκω τη διεύθυνση για να παρακολουθήσω το μάθημα;

Η διεύθυνση θα βρίσκεται πάντα στο eclass στις ανακοινώσεις κάθε μαθήματος. Θα παραμένει πάντα η ίδια, άλλα πάντα θα ενημερώνεστε από τις ανακοινώσεις όπου ο καθηγητής σας θα αναρτά πάντα μια μέρα πριν το μάθημα.

Θα πρέπει να δημιουργήσω λογαριασμό για το Webex;

Όχι. Επιλέγοντας τον σύνδεσμο ή αντιγράφοντας τον σύνδεσμο στο φυλλομετρητή (browser), θα μας ζητηθεί να εγκαταστήσουμε το πρόγραμμα για μία και μόνο φορά το πρόγραμμα Webex στον υπολογιστή μας. Από τη δεύτερη φορά θα πατάμε μόνο στο σύνδεσμο και θα μας βάζει στην τηλεδιάσκεψη αφού επιλέξουμε το πρόγραμμα Webex.

Το Webex λειτουργεί και σε κινητά τηλέφωνα;

Ναι, αρκεί να το εγκαταστήσετε από το Play Store

Ο καθηγητής μου χρησιμοποιεί άλλη πλατφόρμα πχ Zoom είτε δεν έχει επιλέξει την σύγχρονη.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του εκπαιδευτή σας. Η επικοινωνία σας όμως θα πρέπει να γίνεται μέσα από την πλατφόρμα eclass.

Δεν μπορώ να παρακολουθήσω σύγχρονα. Τι πρέπει να κάνω;

    Στην περίπτωση που σπουδαστές αδυνατούν να κάνουν χρήση της σύγχρονης.

Είναι απολύτως απαραίτητο να τους ανατιθέται εργασία κάθε φορά την ημέρα του μαθήματος εργασία ή άσκηση, πάντα μέσα από την πλατφόρμα του eclass σύμφωνα με τη διδακτέα ύλη και να απαντάται η εργασία ή η άσκηση μέχρι μία μέρα πριν το επόμενο μάθημα. Μόνο τότε θα σημειώνεται με Χ η παρουσία τους για την ημέρα που έγινε το μάθημα.

Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτής έχει επιλέξει την ασύγχρονη θα πρέπει την ημέρα και ώρα του μαθήματος, να ανεβάζει σημειώσεις είτε παρουσίαση του μαθήματος και να αναθέτει εργασίες ή ασκήσεις στους σπουδαστές.

Υπάρχουν υποχρεωτικές παρουσίες στη σύγχρονη και στην ασύγχρονη;

Ναι και θα λαμβάνονται την ώρα του μαθήματος στη σύγχρονη. Στην ασύγχρονη μόνο με την κατάθεση εργασίας.

Κατόπιν της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών της Δια Βίου Μάθησης, «ΑΝΑΣΤΕΛΕΤΑΙ κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης».