Εξαιρετικά επείγον Πρακτική Άσκηση

Όσοι σπουδαστές έχουν ξεκινήσει την πρακτική τους άσκηση από 1-10-2019, πρέπει άμεσα να προσέλθουν στη γραμματεία με τα βιβλία Π.Α. Το αργότερο ως τις 18-11-2019, αλλιώς θα ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ.

Ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Ζιώγας Κων/νος

Τηλ:2461023816

Email:grammateia@iek-kozan.koz.sch.gr