ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022Α

Στις 16/02/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 ξεκινούν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2022Α.

Υποχρεούστε,  εκπαιδευτές και καταρτιζόμενοι να ενημερωθείτε για τον ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ που ισχύει από 16/02/2022 και υπάρχει στην ιστοσελίδα μας