ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Σας  ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα του Α ’και  Γ’ Εξαμήνου  τελειώνουν την Πέμπτη 27/01/2022.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να «κλείσουν» τα Βιβλία Ύλης, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας, την ημέρα πραγματοποίησης του τελευταίου μαθήματος.

Οι τελικές εξετάσεις ξεκινούν στις 31/01/2022 και τελειώνουν την Δευτέρα 07/02/2022.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να ενημερωθούν από την Γραμματεία για τις εισηγήσεις και επιτηρήσεις ενυπόγραφα.

Το έντυπο θεμάτων βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα.

Παρακαλούμε όπως ο κάθε εκπαιδευτής – εισηγητής , συμπληρώσει το ονοματεπώνυμό του, την ειδικότητα, ημερομηνία, το εξάμηνο κατάρτισης και το εκπαιδευτικό έτος, τον τίτλο του προς εξέταση μαθήματος. Επίσης να αναφέρεται στο έντυπο, ο παρεχόμενος χρόνος για την εξέταση και αν τα θέματα είναι ισότιμα στη βαθμολόγηση.

Η εξέταση περιλαμβάνει τέσσερα (4) κατ’ ελάχιστον θέματα ανάπτυξης ή /και είκοσι πέντε (25) κατ’ ελάχιστον ερωτήσεις αυτόματης διόρθωσης, όπως πολλαπλής επιλογής, σωστού/λάθους, αντιστοίχισης, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας.

Για την αξιολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτων δύναται να πραγματοποιηθεί γραπτή  ή προφορική ή πρακτική δοκιμασία ή συνδυασμός  αυτών.

Το έντυπο θεμάτων αφού συμπληρωθεί  σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και υπογραφεί, παρακαλούμε να σταλεί στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Κοζάνης το  αργότερο τέσσερις μέρες πριν την έναρξη των  εξετάσεων.