ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ

Έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα εξετάσεων προόδου και θα πρέπει να ενημερωθείτε όλοι.

Οι εκπαιδευτές πρέπει να έρθετε στη γραμματεία τουλάχιστον μισή ώρα πιο νωρίς έχοντας μαζί σας τα θέματα (τα οποία θα είναι γραμμένα στο ειδικό έντυπο θεμάτων που  θα πάρετε από την ιστοσελίδα μας) προς υπογραφή από τη διεύθυνση και αναπαραγωγή.

Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να παραβρίσκονται στην ώρα της Προόδου, διαφορετικά θα πάρουν μονάδα.

Μεμονωμένη εξέταση δεν θα γίνεται δεκτή κατόπιν συνεννόησης με τον εκπαιδευτή παρά μόνο αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και αυτό θα γίνεται κατόπιν έγκρισης.

                                                                                        ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ