ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς τους υποψηφίους των εξετάσεων πιστοποίησης  (αποφοίτων  ΙΕΚ και ΣΕΚ)

Εξετάσεις 1ης περιόδου

Σάββατο 20/11/2021

Κυρακή 21/11/2021

Σάββατο 27/11/2021

Κυριακή 28/11/2021

Οι υποψήφιοι  για τις εξετάσεις ποιστοποίησης  θα προσέρχονται στο Εξεταστικό Κέντρο για το  Θεωρητικό  Μέρος  στην οδό Καραμανλή 26  όπου στεγάζεται  το Δημόσιο ΙΕΚ Κοζάνης   στις 09:30  π.μ. στην αυλή του σχολείου, με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ή Στρατιωτικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδειας Οδήγησης σε ισχύ. Με βάση αυτά τα έγγραφα πραγματοποιείται η διαδικασία ελέγχου ταυτοπροσωπίας.

Επίσης θα φέρουν μαζί τους το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου ή αποδεικτικό αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή rapid test) έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την εξέταση και  συμπληρωμένη την επισσυναπτόμενη  βεβαίωση/δήλωση η οποία θα  υπογράφεται από τον εξεταζόμενο.Η μάσκα είναι υποχρεωτική.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν κάποιο από τα ανωτέρω έγγραφα δεν θα τους επιτρέπεται η συμμετοχή στις εξετάσεις και θα θεωρούνται ΑΠΟΝΤΕΣ.

Επίσης την ίδια μέρα θα ενημερωθείτε για το χώρο διεξαγωγής του Πρακτικού μέρους των εξετάσεων

Ν α έχετε μαζί σας νερό και μλέ στυλό.

Τηλ.επικοινωνίας 2461021739

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ!