Ανακοίνωση για την έναρξη των μαθημάτων

Όταν ξεκινήσουν τα μαθήματα θα βγει ανακοίνωση. Να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα.