Επιμόρφωση εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με την υπ. αριθ. πρωτ. 12124/18-11-2020 (Πράξη 53/12-11-2020) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίθηκε η παράταση της ημερομηνίας λήξης: α. της Δ’ Πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/ριών Δ.Ι.Ε.Κ στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας και β. της Πρόσκλησης Επικαιροποίησης στοιχείων του μητρώου επιμορφωτών/ριών, που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕ.1.2. Δημιουργία μητρώου επιμορφωτών – Επιλογή επιμορφωτών» του Υποέργου 1: Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης», στο πλαίσιο της Πράξης Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057, έως και τη Δευτέρα 30/11/2020 και ώρα 00:00.

http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/paratasis-tis-imerominias-liksis-a-tis-d-prosklisis-gia-ypovoli-aitisis-symmetoxis-ekpaideftikon-epa-l-ekpaidefton-rion-d-i-e-k-sto-programma-epimorfosis-se-themata-mathiteias-kai-v-tis-prosklisis-epikairopoiisis-stoixeion-tou-mitroou-epimorfoton-rion