Εργασίες αντί Εξετάσεων Προόδου

-Αντί των εξετάσεων προόδου οι καταρτιζόμενοι θα εκπονήσουν γραπτή εργασία.
-Τα θέματα των εργασιών θα αναρτηθούν από τους Εκπαιδευτές/τριες στην Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Open eClass:
έως την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020
-οι εργασίες θα παραδοθούν από τους καταρτιζόμενους στους εκπαιδευτές από 7 έως 11 Δεκεμβρίου 2020 και
η αξιολόγηση και βαθμολόγησή τους από τους εκπαιδευτές θα έχει ολοκληρωθεί:
μέχρι 14 Δεκεμβρίου 2020