ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σπουδαστής του ΔΙΕΚ Κοζάνης (του τμήματος Μάρκετινγκ ή Δημοσιογραφίας) ζητείται από την επιχείρηση «Έκφρασις» – «Εκδόσεις Παρέμβαση» για να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στους εξής τομείς: Είναι Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (με εκπαιδευτικό αντικείμενο), πραγματοποιεί Εκδόσεις βιβλίων και υλοποιεί πολιτιστικά προγράμματα. Ο σπουδαστής που θα πραγματοποιήσει στην επιχείρηση την πρακτική του, θα ασχοληθεί με τα εξής αντικείμενα:

  • Διοικητικές εργασίες
  • Διαχείριση social media
  • Διοργάνωση δράσεων
  • Οργάνωση προώθησης, προβολής, διαφήμισης επιχείρησης
  • Συμμετοχή στην διαδικασία οργάνωσης και έκδοσης περιοδικού κ.α.

Υπεύθυνη επιχείρησης: Δήμητρα Β. Καραγιάννη

Σ. Μπλιούρα 2

50100 Κοζάνη   4ος όροφος

Τηλ. 24610 29475      6934812044

e-mail: dimitrakarayianni@yahoo.gr