Ανακοίνωση εκπρόθεσμες εργασίες προόδου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η μη παράδοση εργασίας προόδου ισοδυναμεί με μονάδα στη βαθμολογία προόδου. Το ΔΙΕΚ ενημερώνει τους σπουδαστές που δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους, ότι εκπρόθεσμες εργασίες προόδου θα δεχθεί μόνο χειρόγραφες και μέχρι αύριο Πέμπτη 4/6/2020 ώρα 14:00 ως 16:00 με αυτοπρόσωπη κατάθεση στη γραμματεία του ΔΙΕΚ και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του εκπαιδευτή τους.