ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Όλοι οι καταρτιζόμενοι των οποίων η Πρακτική Άσκηση είναι σε εξέλιξη θα πρέπει

  1. Να μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης, από τους ίδιους, αλλά και από τους εργοδότες ως τις 10-03-2020 όπως προβλέπεται (περιγραφές, ώρες, ημερομηνίες, υπογραφές κλπ).
  2. Για το χρονικό διάστημα από 11-03-2020 ως και το τέλος του μήνα Μαρτίου, στην περιγραφή των καθηκόντων του ασκούμενου, θα πρέπει να αναγράφεται το κείμενο «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»
  3. Όλοι οι καταρτιζόμενοι των οποίων η Πρακτική Άσκηση είναι σε εξέλιξη θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να προσέλθουν στη γραμματεία του ΔΙΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ, έχοντας μαζί τους το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (αφού έχει συμπληρωθεί όπως περιγράφεται πιο πάνω), για να παραλάβουν βεβαιώσεις για την παράταση της διάρκειας του χρόνου της Πρακτικής Άσκησης.

    Οι καταρτιζόμενοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από τα γράμματα Α ως Ι και
    Τ ως Ω θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να προσέλθουν στη γραμματεία του ΔΙΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ, αποκλειστικά κατά τις ημερομηνίες ΤΕΤΑΡΤΗ 27-05-2020 και ΠΕΜΠΤΗ 28-05-2020.

    Οι καταρτιζόμενοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από τα γράμματα Κ ως Σ θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να προσέλθουν στη γραμματεία του ΔΙΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ, αποκλειστικά κατά τις ημερομηνίες ΔΕΥΤΕΡΑ 01-06-2020 ως ΤΕΤΑΡΤΗ 03-06-2020