ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

‘Όσοι καταρτιζόμενοι βρίσκονται σε Πρακτική Άσκηση, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν συμπληρώσει το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης ως τις 10-03-2020 και μόνο μέχρι εκεί.
Η ημερομηνία αυτή είναι η τελευταία πριν την αναστολή των Πρακτικών Ασκήσεων. Όλα τα φύλλα, όλων των ημερομηνιών, μετά τις 10-03-2020, μένουν προς το παρόν κενά. Η παραπάνω ενέργεια είναι απαραίτητη, για την κατοχύρωση των ωρών πρακτικής που έγιναν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

Το βιβλίο θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα (Περιγραφή πρακτικής, σύνολα ωρών, υπογραφές, σφραγίδες κλπ).

Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει νέα ανακοίνωση σχετικά με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οι πρακτικά ασκούμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στη γραμματεία του ΔΙΕΚ, για να παραλάβουν τις επικαιροποιημένες αποφάσεις έναρξης της πρακτικής τους άσκησης.