Ενημέρωση εκπαιδευτών και καταρτιζομένων.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές/τριες του ΙΕΚ Κοζάνης:

Α) όσον αφορά στις εργασίες προόδου:

  • να αναρτήσουν  στο e-class τα θέματα των γραπτών  εργασιών της προόδου  για κάθε μάθημα το αργότερο έως το Σάββατο,  23-05-2020.
  • Οι καταρτιζόμενοι/ες θα πρέπει να ανεβάσουν τις εργασίες προόδου στο e-class έως το Σάββατο, 30-05-2020. 
  • Η παράδοση βαθμολογίας από τους εκπαιδευτές θα έχει ολοκληρωθεί για την πρόοδο το αργότερο έως Τρίτη, 3 Ιουνίου 2020

Β) όσον αφορά στις εργασίες των τελικών εξετάσεων:

  • να αναρτήσουν  στο e-class τα θέματα των γραπτών  εργασιών των τελικών εξετάσεων   για κάθε μάθημα το αργότερο έως τη Δευτέρα, 15-06-2020.
  • Οι καταρτιζόμενοι/ες θα πρέπει να ανεβάσουν τις εργασίες των τελικών εξετάσεων στο e-class έως την  Τετάρτη, 24-06-2020
  • Η παράδοση βαθμολογίας από τους εκπαιδευτές θα έχει ολοκληρωθεί για τις τελικές εξετάσεις το αργότερο έως Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020

Σημαντική επισήμανση: Τα θέματα των εργασιών τόσο των εξετάσεων προόδου όσο και των τελικών εξετάσεων προτείνεται να είναι ανοιχτής ανάπτυξης και συνδυαστικά και όχι κλειστού τύπου (δηλ. όχι της μορφής πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, αντιστοίχισης κα) προκειμένου να αξιολογηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η κριτική σκέψη των καταρτιζομένων αλλά και ο βαθμός εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και τυχόν ερωτήματα μπορείτε να απευθύνεστε στους/στις εκπαιδευτές/τριές σας

Παρακαλούμε για την απαρέγκλιτη τήρηση των προθεσμιών