Εγκύκλιος Επανέναρξη λειτουργίας Ι.Ε.Κ. Δευτέρα 18/5/2020.

Παρακαλούμε αναγνώστε την εγκύκλιο και παρακολουθήστε τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του ΔΙΕΚ, σε τακτά χρονικά διαστήματα όπου θα υπάρξουν οδηγίες.