Το ΔΙΕΚ Κοζάνης ενεργοποιεί δοκιμαστική φόρμα ηλεκτρονικής αίτησης.

Το ΔΙΕΚ Κοζάνης ενεργοποιεί από σήμερα δοκιμαστική φόρμα ηλεκτρονικής αίτησης σε δυο κατηγορίες (Βεβαίωση Φοίτησης, Αριθμός ΒΕΚ), για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Υποχρεωτική είναι η συμπλήρωση όλων των πεδίων για ταυτοποίηση όπως η αποστολή φωτογραφίας του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στα κατάλληλα πεδία της φόρμας.

———->

Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε αντίστοιχη αίτηση προς το ΔΙΕΚ Κοζάνης επισυνάπτοντας  φωτογραφία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και αποστολή στο email iekkozanis@sch.gr. Υπόδειγμα αίτησης θα βρείτε στο σύνδεσμο e-Έγγραφα.