ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΓΙΑ 14 ΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ!

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας  των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 24-3-2020. 

Επισημαίνουμε ότι στις  «πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία» συμπεριλαμβάνονται το πρόγραμμα μαθητείας και η πρακτική  άσκηση.

Σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο,  «από την ως άνω απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες».