Προγράμματα Εαρινού Εξαμήνου 2020Α & Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης

Το νέο εξάμηνο ξεκινάει Δευτέρα 17/2/2020. Δεν θα υπάρξει καμία τροποποίηση του προγράμματος.