ΕΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Σχετικά με την Εορτή των Τριών Ιεραρχών σας ενημερώνουμε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα της περιόδου του εξαμήνου 2019Β και προβλέπει την ημέρα ως αργία.