Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές/τριές να προσέλθουν στη γραμματεία για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα επιτηρήσεων/εισηγήσεων.