Τμήμα: Τεχνικός Ιατρικών οργάνων.

Μάθημα: Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα. Παρουσίαση αναισθησιολογικού μηχανήματος.

Παρακολούθηση συντήρησης από εξειδικευμένο τεχνικό. Ένα μπράβο στα παιδιά για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνουν στο αντικείμενο και τις θερμές μας ευχαριστίες στον κ. ΧΟΥΧΟΥΤΑ ΣΑΚΗ για τις πολύτιμες πληροφορίες και τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν τη λειτουργία και συντήρηση των αναισθησιολογικών μηχανημάτων.

Οι Εκπαιδευτές Φωτεινή Βακουφτσή / Ιωάννης Δεσποινιάδης