Παράδοση βαθμολογίας

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές που δεν έφεραν βαθμολογία προόδου να τη φέρουν μέχρι Τετάρτη 18/12 για να αναρτηθούν την Πέμπτη 19/12