Στις 16/02/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 ξεκινούν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2022Α.

Υποχρεούστε,  εκπαιδευτές και καταρτιζόμενοι να ενημερωθείτε για τον ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ που ισχύει από 16/02/2022 και υπάρχει στην ιστοσελίδα μας

Στο ΦΕΚ 5837/τ.Β’/15.12.2021 δημοσιεύθηκε ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο νέος Κανονισμός λειτουργίας επιφέρει αρκετές και σημαντικές αλλαγές, τόσο στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και τη φοίτηση, όσο και στην οργάνωση και διοικητική λειτουργία του ΔΙΕΚ.

Επίσης, προβλέπει την εφαρμογή πολιτικής για τη διασφάλιση της ποιότητας από το ΔΙΕΚ, η οποία βασίζεται σε μία διαδικασία συνεχούς βελτίωσης, η υλοποίηση της οποίας περιλαμβάνει συγκεκριμένα και διακριτά στάδια αξιολόγησης.

Τέλος, αναπροσαρμόζονται οι διαδικασίες ανάθεσης μαθημάτων σε εκπαιδευτές, όσο και τα όρια διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή.

Η εφαρμογή του νέου Κανονισμού αρχίζει από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2022.

Δείτε το νέο Κανονισμό Λειτουργίας, πατώντας εδώ.

Έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα εξετάσεων προόδου και θα πρέπει να ενημερωθείτε όλοι.

Οι εκπαιδευτές πρέπει να έρθετε στη γραμματεία τουλάχιστον μισή ώρα πιο νωρίς έχοντας μαζί σας τα θέματα (τα οποία θα είναι γραμμένα στο ειδικό έντυπο θεμάτων που  θα πάρετε από την ιστοσελίδα μας) προς υπογραφή από τη διεύθυνση και αναπαραγωγή.

Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να παραβρίσκονται στην ώρα της Προόδου, διαφορετικά θα πάρουν μονάδα.

Μεμονωμένη εξέταση δεν θα γίνεται δεκτή κατόπιν συνεννόησης με τον εκπαιδευτή παρά μόνο αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και αυτό θα γίνεται κατόπιν έγκρισης.

                                                                                        ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Εξετάσεις 1ης περιόδου

Σάββατο 20/11/2021

Κυρακή 21/11/2021

Σάββατο 27/11/2021

Κυριακή 28/11/2021

Οι υποψήφιοι  για τις εξετάσεις ποιστοποίησης  θα προσέρχονται στο Εξεταστικό Κέντρο για το  Θεωρητικό  Μέρος  στην οδό Καραμανλή 26  όπου στεγάζεται  το Δημόσιο ΙΕΚ Κοζάνης   στις 09:30  π.μ. στην αυλή του σχολείου, με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ή Στρατιωτικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδειας Οδήγησης σε ισχύ. Με βάση αυτά τα έγγραφα πραγματοποιείται η διαδικασία ελέγχου ταυτοπροσωπίας.

Επίσης θα φέρουν μαζί τους το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου ή αποδεικτικό αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή rapid test) έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την εξέταση και  συμπληρωμένη την επισσυναπτόμενη  βεβαίωση/δήλωση η οποία θα  υπογράφεται από τον εξεταζόμενο.Η μάσκα είναι υποχρεωτική.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν κάποιο από τα ανωτέρω έγγραφα δεν θα τους επιτρέπεται η συμμετοχή στις εξετάσεις και θα θεωρούνται ΑΠΟΝΤΕΣ.

Επίσης την ίδια μέρα θα ενημερωθείτε για το χώρο διεξαγωγής του Πρακτικού μέρους των εξετάσεων

Ν α έχετε μαζί σας νερό και μλέ στυλό.

Τηλ.επικοινωνίας 2461021739

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ!