Όλοι οι καταρτιζόμενοι των οποίων η Πρακτική Άσκηση είναι σε εξέλιξη θα πρέπει

 1. Να μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης, από τους ίδιους, αλλά και από τους εργοδότες ως τις 10-03-2020 όπως προβλέπεται (περιγραφές, ώρες, ημερομηνίες, υπογραφές κλπ).
 2. Για το χρονικό διάστημα από 11-03-2020 ως και το τέλος του μήνα Μαρτίου, στην περιγραφή των καθηκόντων του ασκούμενου, θα πρέπει να αναγράφεται το κείμενο «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»
 3. Όλοι οι καταρτιζόμενοι των οποίων η Πρακτική Άσκηση είναι σε εξέλιξη θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να προσέλθουν στη γραμματεία του ΔΙΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ, έχοντας μαζί τους το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (αφού έχει συμπληρωθεί όπως περιγράφεται πιο πάνω), για να παραλάβουν βεβαιώσεις για την παράταση της διάρκειας του χρόνου της Πρακτικής Άσκησης.

  Οι καταρτιζόμενοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από τα γράμματα Α ως Ι και
  Τ ως Ω θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να προσέλθουν στη γραμματεία του ΔΙΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ, αποκλειστικά κατά τις ημερομηνίες ΤΕΤΑΡΤΗ 27-05-2020 και ΠΕΜΠΤΗ 28-05-2020.

  Οι καταρτιζόμενοι των οποίων τα επίθετα ξεκινούν από τα γράμματα Κ ως Σ θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να προσέλθουν στη γραμματεία του ΔΙΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ, αποκλειστικά κατά τις ημερομηνίες ΔΕΥΤΕΡΑ 01-06-2020 ως ΤΕΤΑΡΤΗ 03-06-2020

‘Όσοι καταρτιζόμενοι βρίσκονται σε Πρακτική Άσκηση, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν συμπληρώσει το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης ως τις 10-03-2020 και μόνο μέχρι εκεί.
Η ημερομηνία αυτή είναι η τελευταία πριν την αναστολή των Πρακτικών Ασκήσεων. Όλα τα φύλλα, όλων των ημερομηνιών, μετά τις 10-03-2020, μένουν προς το παρόν κενά. Η παραπάνω ενέργεια είναι απαραίτητη, για την κατοχύρωση των ωρών πρακτικής που έγιναν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές/τριες του ΙΕΚ Κοζάνης:

Α) όσον αφορά στις εργασίες προόδου:

 • να αναρτήσουν  στο e-class τα θέματα των γραπτών  εργασιών της προόδου  για κάθε μάθημα το αργότερο έως το Σάββατο,  23-05-2020.
 • Οι καταρτιζόμενοι/ες θα πρέπει να ανεβάσουν τις εργασίες προόδου στο e-class έως το Σάββατο, 30-05-2020. 
 • Η παράδοση βαθμολογίας από τους εκπαιδευτές θα έχει ολοκληρωθεί για την πρόοδο το αργότερο έως Τρίτη, 3 Ιουνίου 2020

Όσοι καταρτιζόμενοι των οποίων η Πρακτική Άσκηση συνεχίζεται με την επανέναρξη των ΔΙΕΚ, θα πρέπει να κάνουν τα εξής

 1. Προσέρχονται κανονικά στους χώρους εργασίας που λαμβάνει χώρα η Πρακτική Άσκηση, τηρώντας οπωσδήποτε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ
  (ατομικά μέτρα προστασίας κλπ).
 2. Προς το παρόν δεν συμπληρώνουν τίποτα στο βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.
  Μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας θα υπάρξει νέα ανακοίνωση με περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την συμπλήρωση των βιβλίων κλπ.

Παρακαλούνται οι σπουδαστές του ΙΕΚ Κοζάνης που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα Δια Ζώσης να προσέλθουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 14:30 (2:30) μμ στην αυλή του 1ο ΕΠΑΛ (την κάτω από τα γραφεία του ΙΕΚ αυλή) ώστε να μην δημιουργηθεί συνωστισμός.

Τα αιτήματα των καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών για ασύγχρονη εκπ/ση θα εξεταστούν τη Δευτέρα 18/5.

Η υποβολή ΥΔ για απαλλαγή της δια ζώσης παρατείνεται έως τη Δευτέρα ώρα 14:00, είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα στη γραμματεία, τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας.

Σε  περίπτωση  καταρτιζόμενων  που  ανήκουν  σε  ομάδα  αυξημένου  κινδύνου  για  νόσηση  από COVID-19 ή έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί, είναι δυνατή η ασύγχρονη εξ αποστάσεως  εκπαίδευση (eClass) των  καταρτιζόμενων,  που  προβλέπεται  στην  παράγραφο  7  της εγκυκλίου.

Βάσει της εγκυκλίου της  Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης  με Αρ.Πρωτ: Κ1/55594/ 13-05-2020, όλοι οι πρακτικά ασκούμενοι των οποίων οι πρακτικές ασκήσεις αναστάλθηκαν λόγω της πανδημίας του COVID-19, οφείλουν να παραβρίσκονται στους χώρους εργασίας που λαμβάνει χώρα η Πρακτική Άσκηση τους (εάν αυτοί οι χώροι είναι σε λειτουργία), από την ΔΕΥΤΕΡΑ 18-05-2020 για την συνέχιση της.