Όσοι καταρτιζόμενοι των οποίων η Πρακτική Άσκηση συνεχίζεται με την επανέναρξη των ΔΙΕΚ, θα πρέπει να κάνουν τα εξής

  1. Προσέρχονται κανονικά στους χώρους εργασίας που λαμβάνει χώρα η Πρακτική Άσκηση, τηρώντας οπωσδήποτε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ
    (ατομικά μέτρα προστασίας κλπ).
  2. Προς το παρόν δεν συμπληρώνουν τίποτα στο βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.
    Μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας θα υπάρξει νέα ανακοίνωση με περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την συμπλήρωση των βιβλίων κλπ.

Παρακαλούνται οι σπουδαστές του ΙΕΚ Κοζάνης που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα Δια Ζώσης να προσέλθουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 14:30 (2:30) μμ στην αυλή του 1ο ΕΠΑΛ (την κάτω από τα γραφεία του ΙΕΚ αυλή) ώστε να μην δημιουργηθεί συνωστισμός.

Τα αιτήματα των καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών για ασύγχρονη εκπ/ση θα εξεταστούν τη Δευτέρα 18/5.

Η υποβολή ΥΔ για απαλλαγή της δια ζώσης παρατείνεται έως τη Δευτέρα ώρα 14:00, είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα στη γραμματεία, τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας.

Σε  περίπτωση  καταρτιζόμενων  που  ανήκουν  σε  ομάδα  αυξημένου  κινδύνου  για  νόσηση  από COVID-19 ή έρχονται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί, είναι δυνατή η ασύγχρονη εξ αποστάσεως  εκπαίδευση (eClass) των  καταρτιζόμενων,  που  προβλέπεται  στην  παράγραφο  7  της εγκυκλίου.

Βάσει της εγκυκλίου της  Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης  με Αρ.Πρωτ: Κ1/55594/ 13-05-2020, όλοι οι πρακτικά ασκούμενοι των οποίων οι πρακτικές ασκήσεις αναστάλθηκαν λόγω της πανδημίας του COVID-19, οφείλουν να παραβρίσκονται στους χώρους εργασίας που λαμβάνει χώρα η Πρακτική Άσκηση τους (εάν αυτοί οι χώροι είναι σε λειτουργία), από την ΔΕΥΤΕΡΑ 18-05-2020 για την συνέχιση της.

Παρακαλούμε αναγνώστε την εγκύκλιο και παρακολουθήστε τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του ΔΙΕΚ, σε τακτά χρονικά διαστήματα όπου θα υπάρξουν οδηγίες.

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ενημερώνει ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) παρατείνεται έως τις 15/05/2020.

Το ΔΙΕΚ Κοζάνης ενεργοποιεί την ασύγχρονη εξ αποστάσεως πλατφόρμα e-Class στη διεύθυνση  https://iekkozanis.mysch.gr/eclass  , είναι ένα εργαλείο που θα επιτρέψει την εξ αποστάσεως επικοινωνία εκπαιδευτών και σπουδαστών. Η εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι εκπαιδευτές και σπουδαστές την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη.