ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Κ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στηρίζει τη βελτίωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ένταξη και παραμονή των αποφοίτων της στην αγορά εργασίας. Με το νόμο 4763/20 θεσμοθετήθηκε η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό των Οδηγών Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη προσαρμογή των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και ειδικότερα της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281» έχουν ήδη αναρτηθεί οι παρακάτω προσκλήσεις των κοινωνικών εταίρων.

Πρόσκληση για συγγραφείς από την ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: εδώ

Πρόσκληση για επιστημονικούς υπευθύνους από την ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: εδώ

Πρόσκληση για συγγραφείς από τηνΚΑΕΛΕ: εδώ

Πρόσκληση για επιστημονικούς υπευθύνους από την ΚΑΕΛΕ: εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες στις επίσημες ιστοσελίδες των κοινωνικών εταίρων:

 1. https://www.kanep-gsee.gr/proskliseis-diagonismoi/
 2. https://imegsevee.gr/Προσκλήσεις Διαγωνισμοί
 3. https://insete.gr/invitations-announcements/
 4. http://www.kaele.gr/category/pronouncements/

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στο πλαίσιο των δράσεων του Προγράμματος ΕRASMUS+ “ΕQAVET NRPs 2019-2021” και ως το ορισμένο (ν.4115/2013) Εθνικό Σημείο Αναφοράς (National Reference Point –NRP) του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση EQAVET, διεξήγαγε πανελλαδικά Έρευνα Παρακολούθησης της πορείας των Αποφοίτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Αγορά Εργασίας.

Η έρευνα που διεξήχθη κατά την περίοδο 2020-2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕRASMUS+ ΚΑ3 Support for Policy Reform, European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points», μέσω δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και περιελάμβανε 50.000 αποφοίτους ΙΕΚ και 1.000 επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτής, περιλαμβάνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων με την αρχική, αντίστοιχη έρευνα, που διεξήχθη κατά την περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕRASMUS+ 2017 Financial Support to European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points».

Σκοποί της έρευνας για την παρακολούθηση της πορείας των Αποφοίτων ΙΕΚ στην αγορά εργασίας είναι:

α) Να αποτυπώσει την πορεία στην αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ που είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά το διάστημα 2010-2020 καθώς και τις αντιλήψεις και στάσεις τους ως προς την Επαγγελματική Κατάρτιση, τις αποκτηθείσες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, τη συνάφεια της  κατάρτισης με την απασχόληση κ.λπ. και

β) Να καταγράψει τις στάσεις, αντιλήψεις, τον βαθμό ικανοποίησης από τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των αποφοίτων ΙΕΚ και μια σειρά άλλες παραμέτρους, από τη σκοπιά των εργοδοτών που έχουν απασχολήσει ή απασχολούν αποφοίτους ΙΕΚ.

Στα συνημμένα αρχεία, μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της Έρευνας

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4187/τ.Β’/10.09.2021 η αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), αναφορικά με τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών για το 2021-22 και κοινοποιούνται τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

Συγκεκριμένα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’, άρθρα 10-17, περιγράφονται τα μέτρα που θα εφαρμόζονται κατά τη λειτουργία των Ι.Ε.Κ.

Για όλους, ισχύει επιγραμματικά:

 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας τόσο στους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους.
 • Υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης από COVID-19 το τελευταίο εξάμηνο. Σε κάθε άλλη περίπτωση υποχρεούνται σε διαγνωστικό έλεγχο (rapid ή PCR test) με δικής τους δαπάνη, δύο (2) φορές ανά εβδομάδα.
 • Οι πρακτικά ασκούμενοι και οι καταρτιζόμενοι σε χώρους εργασίας, τηρούν τα μέτρα που εφαρμόζονται και ισχύουν για τους εργαζόμενους στους χώρους εργασίας. Ειδικότερα, για τις δομές υγείας τηρούν υποχρεωτικά τις οδηγίες και τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας.
 • Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις, διαγωνισμοί, εκδηλώσεις και τελετές, επιτρέπονται και πραγματοποιούνται, λαμβανομένων υπόψη πάντοτε και των επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν και εντός του πλαισίου που θα καθορίζεται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις κάθε φορά.
 • Τηρούνται γενικά μέτρα προστασίας, όπως τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των προσώπων, πρόβλεψη για διαφορετικά διαλείμματα, συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής χεριών και συχνός αερισμός χώρων, σχολαστικός καθαρισμός του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού/επιφανειών μετά από κάθε χρήση.

Θα βρείτε το ΦΕΚ με την ΚΥΑ στα συνημμένα αρχεία.

Η λειτουργία των Δημοσίων ΙΕΚ για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα είναι πρωινή.

Το ωράριο λειτουργίας κοινού του Δ.ΙΕΚ Κοζάνης από 1η Ιουλίου έως και 31η Αυγούστου θα είναι από 10:00 έως 13:00.

Όλα τα Δημόσια ΙΕΚ από 1η έως και 15η Αυγούστου θα παραμείνουν κλειστά.

Θεματικό ΙΕΚ στην ενέργεια – οι ειδικότητες που θα μπουν στο μηχανογραφικό – Σύσσωμη η κοινωνία αντιλαμβάνεται  την σημαντικότητα του ΔΙΕΚ και συνδράμει. 

Οι  τοπικοί κυβερνώντες  το έχουν αντιληφθεί;

Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης, αναβάθμισης και ενίσχυσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και  της μεταρρυθμιστικής προσαρμογής  των ΔΙΕΚ στις απαιτήσεις των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Γεώργιος Βούτσινος, την Τετάρτη και Πέμπτη 9 και 10 Ιουνίου 2021 πραγματοποίησε σειρά επισκέψεων σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες και Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Μία από τις μεταρρυθμίσεις που προωθείται από το ΥΠΑΙΘ για τα ΔΙΕΚ είναι η δημιουργία θεματικού ΔΙΕΚ επικεντρωμένου στην ενέργεια.

Είναι γνωστό ότι η  περιφέρειά μας διανύει το μεταβατικό στάδιο της απολιγνιτοποίησης, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνία και την οικονομία της Δ. Μακεδονίας, ενώ ταυτόχρονα είναι  πληττόμενη και από την οικονομική και δημοσιονομική κρίση των τελευταίων ετών. 

Ίσως όμως αυτό να  είναι και η μεταστροφή σε μια οικονομία θετικού πρόσημου, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με προσέλκυση νέων επενδύσεων, με τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, με αγροτική παραγωγή, με έρευνα για την τεχνολογία, με σεβασμό στο περιβάλλον. Ίσως να  είναι πρόκληση  για μία νέα πορεία που εναρμονίζεται με τις σύγχρονες εξελίξεις της αγοράς και προσφέρει νέες ευκαιρίες σε ποικίλους τομείς δραστηριοτήτων. Ίσως να   είναι η ευκαιρία  ο στρατηγικός σχεδιασμός να λαμβάνει υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της τοπικής κοινωνίας μας, αλλά και ένα πρόγραμμα δράσεων ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα ως αντιστάθμισμα ηθικό και υλικό προς την  τοπική μας κοινωνία  που δεκαετίες δούλευε και διαβίωνε στο επιβαρυμένο και υποβαθμισμένο περιβάλλον των ενεργειακών ρύπων. 

Λαμβάνοντας τα μηνύματα των καιρών και του τόπου, πλήρως προετοιμασμένο το ΔΙΕΚ Κοζάνης από πέρυσι λειτουργεί την ειδικότητα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Η ειδικότητα  θα είναι επιλογή για τους αποφοιτούντες μαθητές και στο  μηχανογραφικό του ακαδημαϊκού έτους 2020-21. Τα  εργαστηριακά μαθήματα και οι θεωρίες που αντιστοιχούν σ’ αυτά, γίνονται σε εργαστηριακούς χώρους που  μας παραχωρεί το Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας μετά από  μνημόνιο συνεργασίας που έχει ήδη υπογραφεί με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με αντισυμβαλλόμενους, τον Πρόεδρο  του αντίστοιχου τμήματος καθηγητή κ. Γεώργιο Χριστοφορίδη και τη Διευθύντρια του ΔΙΕΚ Κοζάνης Ρουσιάδου Στέλλα.  Επιπροσθέτως της προγραμματικής συνεργασίας, σύμφωνης με τη νομοθεσία και την αποστολή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έχουν συμφωνηθεί προτάσεις για νέες ειδικότητες  με στόχο την αντιμετώπιση του ελλείμματος της αγοράς εργασίας στον τομέα της ενέργειας στην περιοχή μας καθώς και την σύνταξη προγραμμάτων σπουδών από το συγκεκριμένο τμήμα με προσωπική εργασία των καθηγητών του. 

Το ΔΙΕΚ Κοζάνης έχοντας το βλέμμα στην ουσιαστική προσφορά του προς τους μαθητευόμενους, αρχικά, αλλά ουσιαστικά προς την τοπική κοινωνία, αφουγκράζεται τις αναπτυξιακές ανάγκες και στοχεύει δημιουργικά. Έτσι δημιούργησε παράρτημα  στην Εράτυρα  Βοΐου όπου ανθεί η κτηνοτροφία , στοχεύοντας σε έναν ελπιδοφόρο αναπτυξιακό τομέα της οικονομίας. Αρωγοί στο έργο αυτό στάθηκαν αφ’ ενός ο  Δήμαρχος Βοίου κ.  Χρήστος Ζευκλής και αφετέρου ο πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος Εράτυραςκ. Γεώργιος Βάρκας, που βοήθησαν να δημιουργηθεί αυτό το παράρτημα  του ΙΕΚ μας στην Εράτυρα με τις ειδικότητες «Τεχνικός Αρτοποιός Ζαχαροπλαστικής» και «Τεχνικός  Γαλακτοκομίας –Τυροκόμος».

Σημειωτέον ότι και η  ειδικότητα «Τεχνικός  Γαλακτοκομίας- Τυροκόμος», μαζί με την ειδικότητα «Τεχνικός Αισθητικής Ποδολογίας Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής»  θα είναι και αυτές επιλογή  στο  μηχανογραφικό για τους αποφοιτούντες μαθητές του ακαδημαϊκού  έτους  2020-21.

Και σ’ αυτή την περίπτωση, της ίδρυσης τμήματος Τεχνικού Γαλακτοκομίας Τυροκόμου,  το Πανεπιστήμιο ενθάρρυνε, στήριξε και προώθησε την ίδρυση αυτού, παραχωρώντας εκτός από το εκπαιδευτικό του προσωπικό  και τα εργαστήρια της  Αναλυτικής Χημείας του τμήματος Χημικών Μηχανικών όπου φιλοξενούνται  αντίστοιχες ειδικότητες.

 Για όλα αυτά  το ΔΙΕΚ Κοζάνης οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρύτανη κ Θεόδωρο  Θεοδουλίδη  γιατί  με αυτόν τον τρόπο ανέδειξε την μεγάλη προσφορά του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην  περιοχή μας. Τίποτε όμως δεν θα ήταν εφικτό εάν δεν υπήρχε και  η υποστήριξη από τους καθηγητές υπεύθυνους εργαστηρίων που το υποστηρίζουν και τίποτε δεν θα ήταν πραγματοποιήσιμο  εάν η πολιτική δεν συνεργαζόταν με το πνεύμα. 

Όμως η κοινωνική προσφορά των φορέων δεν σταματάει στο Πανεπιστήμιο. 

Οι ειδικότητες που λειτουργούν και αυτές που προτείνουμε δίνουν απαντήσεις που στηρίζονται στις προοπτικές και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας  όπως αυτές διαμορφώνονται διαχρονικά κάτω από την πίεση της τεχνολογίας σε τοπικό επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα. 

Ένας άλλος φορέας, ο οποίος στήριξε και στηρίζει το έργο του ΔΙΕΚ Κοζάνης και προς τον οποίο  οφείλουμε  τις ίδιες ευχαριστίες είναι στον Διοικητή του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης, κ. Γκανάτσιο Στέργιο, τους προϊσταμένους τμημάτων και τους εκπαιδευτές, υπεύθυνους των εργαστηρίων που  μας φιλοξενούν   για  τις ειδικότητες, Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων, Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας, Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων, Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (CHEF)

Επίσης ευχαριστούμε τον πρόεδρο της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης κ. Τζουμερκιώτη Γρηγόρη, για την άριστη συνεργασία και το προσωπικό ενδιαφέρον που επέδειξε.

Όμως, εάν οι δημόσιοι φορείς προσέφεραν τα μέγιστα, δεν σημαίνει ότι οι πολίτες υπολείπονται σε προσφορά, καθώς έχουν παραχωρήσει, αμισθί,  τα εργαστήρια τους για την εκπαίδευση των μαθητευομένων. 

Για τον λόγο αυτό όλοι εμείς στο ΔΙΕΚ Κοζάνης ευχαριστούμε τους ιδιώτες Κοντονικόλα Χρήστο, Τσιόπτσια Παναγιώτη και Τζημόκα  Κωνσταντίνο που μας παραχωρούν τα εργαστήριά τους στην Εράτυρα. 

Επίσης, ευχαριστούμε τους ιδιώτες της Κοζάνης που μας παραχωρούν τα εργαστήριά τους, Πατσώνα Αθανάσιο, Χάτσιου Μαρία, Κύρινα Απόστολο, Μαρκόπουλο Χαρίσιο, Λίτσιου Αλεξία, Παπαδημητρίου Ελισάβετ, Καρακοντή Ειρήνη, Καλογιαννίδη Σταύρο, Γιάννα Κωσταρέλα..

Η  Συντονίστρια του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ) Δυτικής Μακεδονίας και Διευθύντρια  του Δ.Ι.Ε.Κ Κοζάνης χρωστάει προσωπικά στον καθένα χωριστά και ταυτόχρονα σε όλους μαζί,  ένα μεγάλο ευχαριστώ: στους υποδιευθυντές μας κ. Ευσταθιάδου Άννα,  κ. Μαυρόπουλο Νίκο και στο διοικητικό προσωπικό, ήρωες αφανείς, για την άριστη συνεργασία, υπευθυνότητα, ευελιξία , αποτελεσματικότητα, διορατικότητα που τους χαρακτηρίζει, στους εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ  Κοζάνης και  σε όλους τους συνεργάτες του.

Χωρίς όλους αυτούς δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τους στόχους μας και τη  σύνδεση με την αγορά  εργασίας. Υπηρετώντας αυτό το σκοπό στο νέο ακαδημαϊκό έτος θα λειτουργήσουν στην περιοχή δράσης του ΔΙΕΚ  και νέες ειδικότητες συνδεδεμένες με τις εργασιακές ανάγκες της περιοχής.

Κάτω από αυτή την ομάδα και το πνεύμα συνεργασίας, το ΔΙΕΚ μας είναι πλέον μία αξιόπιστη και ελκυστική εκπαιδευτική επιλογή, αφενός διαδραματίζοντας έναν ορατό ρόλο στην παροχή και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των σπουδαστών μας και εν δυνάμει εργατικού δυναμικού της τοπικής κοινωνίας και της χώρας και, αφετέρου,  μετουσιώνεται σε πόλο έλξης με την ένταξη των τμημάτων της στο μηχανογραφικό. Το σημαινόμενο ποικίλο σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, πληθυσμιακό επίπεδο. Σύσσωμη η κοινωνία αντιλαμβάνεται  την σημαντικότητα του ΔΙΕΚ και συνδράμει. 

Οι  τοπικοί κυβερνώντες  το έχουν αντιληφθεί; 

Ρουσιάδου Στέλλα

 Συντονίστρια του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (ΣΣΠΑΕ) Δυτικής  Μακεδονίας

Διευθύντρια ΔΙΕΚ Κοζάνης

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση του Γ.Γ. του υπ. Παιδείας Γ. Βούτσινου, με την οποία ορίζονται οι ειδικότητες των ΙΕΚ που θα αποτυπωθούν στο Παράλληλο Μηχανογραφικό, το οποίο θα μπορούν να συμπληρώσουν φέτος οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ, καθώς και ο αριθμός εισακτέων ανά ειδικότητα.

Στο Δημόσιο ΙΕΚ Κοζάνης, προσφέρονται 15 θέσεις σε καθεμία από τις παρακάτω ειδικότητες:

 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες για το Παράλληλο Μηχανογραφικό μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

Δείτε στα συνημμένα αρχεία το ΦΕΚ με όλες τις ειδικότητες στα ΙΕΚ, που προσφέρονται από το Παράλληλο Μηχανογραφικό.

Η Διεύθυνση του ΔΙΕΚ Κοζάνης αφού έλαβε υπόψη την εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ: Κ5/53712/14-05-2021, της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29696/13-05-2021(Β΄1903) και Δ1α/Γ.Π.οικ.29922/13-05-2021 (Β΄1944) κοινές υπουργικές αποφάσεις, σας ενημερώνει για την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο ΔΙΕΚ, από 17 Μαΐου 2021, ως εξής:

Από 17 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία λήγει το εαρινό εξάμηνο 2021Α και το έτος κατάρτισης 2020-2021:

Όλα τα θεωρητικά μαθήματα θα συνεχίσουν να διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Όλα τα εργαστηριακά μαθήματα επειδή πραγματοποιούνται σε κλειστούς χώρους εργαστηρίων, θα συνεχίσουν να διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,

Οι τελικές εξετάσεις θα γίνουν ΜΟΝΟ με την εκπόνηση γραπτών εργασιών (όπως έγιναν και τα προηγούμενα δυο τελευταία εξάμηνα της πανδημίας) που θα δοθούν στους καταρτιζόμενους από τους εκπαιδευτές και θα ολοκληρωθούν μέχρι 18 Ιουνίου 2021, ώστε οι εκπαιδευτές να έχουν παραδώσει βαθμολογίες μέχρι 20 Ιουνίου 2021, προκειμένου να εκδοθούν άμεσα αποτελέσματα επίδοσης.

Τυχόν επανεξετάσεις θα γίνουν επίσης ΜΟΝΟ με την εκπόνηση γραπτών εργασιών που θα δοθούν στους καταρτιζόμενους από τους εκπαιδευτές και θα πραγματοποιηθούν 25 Ιουνίου 2021 ώστε 29 Ιουνίου 2021 να εκδοθούν τα τελικά αποτελέσματα εξαμήνου και να εκδοθούν ΒΕΚ την 1η Ιουλίου 2021.

Εννοείται ότι συνεχίζουμε για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια καταρτιζομένων, εκπαιδευτών και διοικητικού προσωπικού να τηρούμε αυστηρά όλους τους   κανόνες, όπως αυτοί περιγράφονται στις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.

Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (self test) είναι υποχρεωτικό μέτρο για διοικητικό προσωπικό και σπουδαστές που είτε συνεχίζουν είτε αρχίζουν την Πρακτική τους Άσκηση. O έλεγχος διενεργείται μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από τη Δευτέρα, έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση της πρακτικής άσκησης. Κατά την πρώτη εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου, ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος δύναται να διενεργηθεί από 17 έως 23 Μαΐου 2021.