Σας  ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα του Α ’και  Γ’ Εξαμήνου  τελειώνουν την Πέμπτη 27/01/2022.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να «κλείσουν» τα Βιβλία Ύλης, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας, την ημέρα πραγματοποίησης του τελευταίου μαθήματος.

Οι τελικές εξετάσεις ξεκινούν στις 31/01/2022 και τελειώνουν την Δευτέρα 07/02/2022.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να ενημερωθούν από την Γραμματεία για τις εισηγήσεις και επιτηρήσεις ενυπόγραφα.

Το έντυπο θεμάτων βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα.

Παρακαλούμε όπως ο κάθε εκπαιδευτής – εισηγητής , συμπληρώσει το ονοματεπώνυμό του, την ειδικότητα, ημερομηνία, το εξάμηνο κατάρτισης και το εκπαιδευτικό έτος, τον τίτλο του προς εξέταση μαθήματος. Επίσης να αναφέρεται στο έντυπο, ο παρεχόμενος χρόνος για την εξέταση και αν τα θέματα είναι ισότιμα στη βαθμολόγηση.

Η εξέταση περιλαμβάνει τέσσερα (4) κατ’ ελάχιστον θέματα ανάπτυξης ή /και είκοσι πέντε (25) κατ’ ελάχιστον ερωτήσεις αυτόματης διόρθωσης, όπως πολλαπλής επιλογής, σωστού/λάθους, αντιστοίχισης, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας.

Για την αξιολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτων δύναται να πραγματοποιηθεί γραπτή  ή προφορική ή πρακτική δοκιμασία ή συνδυασμός  αυτών.

Το έντυπο θεμάτων αφού συμπληρωθεί  σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και υπογραφεί, παρακαλούμε να σταλεί στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Κοζάνης το  αργότερο τέσσερις μέρες πριν την έναρξη των  εξετάσεων.

 

Στο ΦΕΚ 5837/τ.Β’/15.12.2021 δημοσιεύθηκε ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο νέος Κανονισμός λειτουργίας επιφέρει αρκετές και σημαντικές αλλαγές, τόσο στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και τη φοίτηση, όσο και στην οργάνωση και διοικητική λειτουργία του ΔΙΕΚ.

Επίσης, προβλέπει την εφαρμογή πολιτικής για τη διασφάλιση της ποιότητας από το ΔΙΕΚ, η οποία βασίζεται σε μία διαδικασία συνεχούς βελτίωσης, η υλοποίηση της οποίας περιλαμβάνει συγκεκριμένα και διακριτά στάδια αξιολόγησης.

Τέλος, αναπροσαρμόζονται οι διαδικασίες ανάθεσης μαθημάτων σε εκπαιδευτές, όσο και τα όρια διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή.

Η εφαρμογή του νέου Κανονισμού αρχίζει από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2022.

Δείτε το νέο Κανονισμό Λειτουργίας, πατώντας εδώ.

Έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα εξετάσεων προόδου και θα πρέπει να ενημερωθείτε όλοι.

Οι εκπαιδευτές πρέπει να έρθετε στη γραμματεία τουλάχιστον μισή ώρα πιο νωρίς έχοντας μαζί σας τα θέματα (τα οποία θα είναι γραμμένα στο ειδικό έντυπο θεμάτων που  θα πάρετε από την ιστοσελίδα μας) προς υπογραφή από τη διεύθυνση και αναπαραγωγή.

Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να παραβρίσκονται στην ώρα της Προόδου, διαφορετικά θα πάρουν μονάδα.

Μεμονωμένη εξέταση δεν θα γίνεται δεκτή κατόπιν συνεννόησης με τον εκπαιδευτή παρά μόνο αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και αυτό θα γίνεται κατόπιν έγκρισης.

                                                                                        ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τη Δευτέρα 18/10/2021 ξεκινούν τα μαθήματα στο Δ.Ι.Ε.Κ. Κοζάνης.

Υποχρέωση όλων είναι:

  1. Όσοι νόσησαν να προσκομίσουν το πιστοποιητικό.
  2. Όσοι έκαναν εμβόλιο να προσκομίσουν το πιστοποιητικό.
  3. Οι υπόλοιποι ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να κάνουν δυο φορές την εβδομάδα rapid test.
  4. Η μάσκα είναι υποχρεωτική.

Οι εκπαιδευτές που θα διδάξουν στο Ι.Ε.Κ. μας να περάσουν από τη γραμματεία για να συμπληρώσουν μια Υπεύθυνη Δήλωση για τις συμβάσεις τους.

Όσοι εκπαιδευτές πρέπει να προσκομίσουν άδεια Ιδιωτικού Έργου να υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία τους. 

Την Παρασκευή 15/10/2021 να προσέλθουν στο Ι.Ε.Κ. οι καταρτιζόμενοι ΜΟΝΟ των παρακάτω ειδικοτήτων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΩΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (chef) Γ1, Γ2  και Α1 14.30-15.30

α)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Γ2 και Α1

β) ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

γ) ΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

15.30-16.30

α)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ Γ΄

β)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ- ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ & ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Γ΄ ΚΑΙ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

16.30-17.30
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ 16.30-17.30

Οι σπουδαστές που τη Δευτέρα έχουν εργαστηριακά μαθήματα θα πάνε στα εργαστήρια όπως τους υπέδειξαν οι εκπαιδευτές τους την Παρασκευή. Οι υπόλοιποι θα έρθουν στο Ι.Ε.Κ. .

Οι σπουδαστές της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ θα πάνε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου Βελβεντού.

Οι σπουδαστές των ειδικοτήτων  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ Γ1΄και Α΄ και οι σπουδαστές της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Γ1΄ θα πάνε στο Λύκειο Εράτυρας.

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ!!!